Internet marketing

adsense

Google Ads

  • Strategija upravljanja AdWords kampanjom
  • RIstraživanje ključnih riječi
  • Kreativan Google oglas
fbig

Facebook & Instagram marketing

Facebook marketing

Oglašavanje na najpopularnijoj globalnoj društvenoj mreži omogućava doseg do željene publike prikazom kreativnog sadržaja.

Instagram marketing

Instagram je jedna od najbrže rastućih društvenih medija. Od mreže za komunikaciju, postala je mreža za globalno prezentovanje robe i usluga.

seoopt

Seo optmizacija

  • SEO audit
  • Strategija ključnih riječi
  • Analiza konkurencije
  • Content ili sadržaj stranice
  • On-site SEO
  • Link building